Mimetherapie

Mimetherapie, of revalidatie van de mimiek, is voor cliënten met restverschijnselen na een aangezichtsverlamming. De aangezichtsverlamming kan zich uiten door bijvoorbeeld een scheef gezicht, het minder goed kunnen gebruiken van de aangezichtsspieren of het ongewenst meebewegen van mond en/of oog. Een aangezichtsverlamming heeft niet alleen invloed op hoe het gezicht eruit ziet, maar ook op het eten, drinken, praten en psychosociale aspecten.

Deze specifieke vorm van therapie mag alleen uitgevoerd worden door gespecialiseerde logopedisten en fysiotherapeuten (mimetherapeuten). Yara Snoei is sinds 2017 mimetherapeut en is opgeleid door het RadboudUMC.


Hoe ontstaat een aangezichtsverlamming?

Ongeveer de helft van de gevallen van een aangezichtsverlamming ontstaat plotseling zonder aanwijsbare oorzaak. Iemand kan als het ware opstaan met een scheef gezicht (of het ontstaat in een paar uren) zonder andere verschijnselen of aanwijsbare oorzaak (dus geen andere verlammingen). Deze aandoening wordt ook de verlamming volgens Bell of ‘Bellse Paralyse’ genoemd. Doorgaans treedt er na een paar weken/maanden spontaan herstel op. In de andere helft van de gevallen moeten we denken aan virale aandoeningen (blaasjes op en rondom oorschelp), ongevallen, steekwonden, schedelbasisbreuk, en moeten tumoren die drukken op de zenuw worden uitgesloten.


Wat kan Multi Logopedie voor u betekenen?

Het is raadzaam om zo snel mogelijk een mimetherapeut in te schakelen voor uitleg, advies en het aanleren van de massage oefeningen. De daadwerkelijke behandeling kan starten zodra er weer enige beweging aan de aangedane kant van het gezicht zichtbaar is. Het doel van de therapie is de symmetrie in het gezicht te bevorderen, zowel in rust als bij bewegen. Tijdens de therapie leert u het verschil tussen spanning en ontspanning in het gezicht te zien én te voelen. De aangezichtsverlamming of restverschijnselen verdwijnen helaas niet door de behandeling. Wel mag u verwachten dat u door regelmatig oefenen meer controle krijgt over uw gezicht en de gezichtsuitdrukkingen. De ervaring leert dat mensen zich hierdoor prettiger voelen en beter met de situatie om kunnen gaan. Het gemiddeld aantal behandelingen ligt tussen de acht en tien keer.


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close