Communicatieproblemen bij (beginnende) dementie

Mensen met een dementie merken vroeg of laat veranderingen in het spreken of in het gebruiken van taal. Een voorbeeld kan zijn dat de woordenschat vereenvoudigt of dat er verkeerde woorden worden gezegd. Het kan ook voorkomen dat de woorden die worden uitgesproken heel onduidelijk zijn of dat verhalen steeds meer onsamenhangend worden.

Naast problemen in de communicatie kunnen er in een later stadium ook problemen optreden met het eten en drinken. Hierbij kunt u denken aan het niet meer willen eten en drinken, het niet meer begrijpen van eten en drinken of het niet meer goed kunnen eten en drinken door bijvoorbeeld kauw- of slikproblemen.


Wat kan Multi Logopedie voor u betekenen?

De behandeling zal zo veel mogelijk gericht zijn op de communicatie en om deze
zo goed mogelijk te laten verlopen. Samen met u en uw omgeving kan er een
communicatieadvies worden opgesteld of er worden verhalen gemaakt met voor u belangrijke onderwerpen. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan educatie en voorlichting, het communicatieadvies, het komen tot een beter gesprek en het veilig eten en drinken.

Voor meer informatie over logopedie bij (beginnende) dementie verwijs ik u graag naar deze brochure of neem voor vragen contact met ons op.

Mensen weten nu aan de hand van dit communicatie advies waar ze aan toe zijn en hoe ze er mee om moeten gaan. Het werkte verbroederend.

Hans, 2019

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close