Logopedie na een beroerte

Door een beroerte kunnen verschillende problemen ontstaan. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een afasie, dysartrie of dysfagie. Wanneer u problemen heeft met het uiten en begrijpen van taal noemen we dat een afasie. Als iemand na een beroerte moeite heeft met spreken en daardoor minder goed verstaanbaar is spreken we van een dysartrie. Na een beroerte kunnen er ook eet- en drinkproblemen optreden waardoor iemand zich meer gaat verslikken of problemen krijgt met kauwen.

De logopedist houdt zich bezig met het verbeteren van de communicatie en het weer veilig kunnen eten en drinken. Dit gebeurt door middel van onderzoek, adviezen, oefeningen en voorlichting aan cliënt en omgeving.


Waarom Multi Logopedie?

Logopedische zorg na een beroerte vraagt om gespecialiseerde aanpak. Yara Snoei heeft diverse bij- en nascholingen gevolgd op het gebied van afasie, hersenletsel, slikdiagnostiek, aangezichtsverlamming en ondersteunende communicatie. Daarnaast heeft zij veel ervaring opgedaan in o.a. de geriatrische revalidatie zorg.
De praktijk is aangesloten bij het Kennisnetwerk CVA onder Zorgketen Academische Stroke Service Utrecht. In dit netwerk wordt onder andere samengewerkt met het UMC Utrecht en De Hoogstraat. In het verleden was Yara Snoei betrokken bij de Stroke Service Eemland (SSE) als voorzitter van het monodisciplinaire overleg tussen logopedisten.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close