Manuele Larynx Facilitatie

Wanneer de spieren rondom uw strottenhoofd (larynx), nek, kaak en mondbodem te gespannen zijn kunt u last krijgen van stemproblemen. Daarnaast kunt u ook last krijgen van een gevoel van spanning in de keel, problemen of pijn bij het slikken of het gevoel hebben van een brok in de keel (globusklachten). Bij een te hoge spierspanning is het soms lastig om deze spieren zelf te ontspannen. Manuele larynx facilitatie (MLF) kan dan uitkomst bieden. Manuele larynx facilitatie is het losmaken en stretchen van de spieren rondom het strottenhoofd (de larynx), nek, kaak en mondbodem.


Wat doet de logopedist?

Voor er gestart kan worden met de therapie moet er gekeken worden naar uw lichaamshouding en de spierspanning in de nek, kaak, mondbodem en rondom het strottenhoofd. Dit gebeurt door middel van een onderzoek en observatie. Wanneer duidelijk is wat de oorzaak is van uw klachten kan er gestart worden met de behandeling. Tijdens deze behandelingen zullen de spieren gemasseerd en gestretcht worden. Hierdoor kunnen de spieren weer ontspannen, wordt de balans hersteld en kunnen de klachten verminderen. Indien nodig zal er ook gebruik gemaakt worden van ontspanningsoefeningen en adem- en stemoefeningen. In de meeste gevallen zijn zes behandelingen noodzakelijk.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close