Taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Praat uw zoon of dochter nog niet of begrijpt hij/zij nog niet alles? Merkt u dat uw zoon of dochter gefrustreerd raakt tijdens de communicatie? Dan zou het zomaar kunnen dat er sprake is van een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Ongeveer 5% van de kinderen heeft een vermoedelijke TOS. Het is belangrijk dat kinderen met TOS zo snel mogelijk geholpen worden, omdat de spraak-taalontwikkeling tot en met zeven jaar het hardst gaat.
Hieronder vindt u kenmerken van een TOS.

  • Mijn kind heeft het gevoel niet begrepen te worden en raakt gefrustreerd.
  • Mijn kind kent nog weinig woorden of heeft moeite om op een woord te komen.
  • Mijn kind doet lang over het vertellen van zijn of haar verhaal.
  • Mijn kind hakkelt of stottert tijdens het vertellen.
  • Mijn kind is niet goed te verstaan.
  • Mijn kind praat (nog) niet of te weinig.
  • Mijn kind lijkt niet te luisteren.
  • Mijn kind geeft als antwoord op een vraag vaak aan het niet te weten.
  • Mijn kind kan niet goed spelen of kletsen met leeftijdsgenot

Taalontwikkeling stimuleren

Multi Logopedie heeft tien praktische tips opgesteld om de taalontwikkeling van uw zoon of dochter op een leuke en prettige manier te stimuleren. Indien u het gevoel heeft dat deze tips niet voldoende zijn kunt u een SNEL test doen op de website Kind en Taal. SNEL staat voor Spraak- en taal Normen Eerste Lijn. De SNEL-vragenlijst bestaat uit 14 vragen over mijlpalen die de lijn volgen van de normale taalontwikkeling. SNEL is bedoeld om inzicht te krijgen in de taalontwikkeling van uw kind. U kunt de ingevulde vragenlijst afdrukken en laten zien bij het consultatiebureau of aan de logopedist. Neem voor vragen of bij behoefte aan gerichte adviezen contact met ons op.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close