Veilig naar de logopedist

  • We houden waar mogelijk afstand van elkaar.
  • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
  • Kom alleen naar de praktijk op de afgesproken tijd.
  • Hoest en nies in uw elleboog.
  • Als u klachten heeft, blijf dan thuis en meldt u telefonisch af. De behandeling kan dan eventueel online plaatsvinden.

Uw behandelend logopedist draagt alleen op verzoek een mondkapje en is verantwoordelijk voor voldoende ventilatie in de behandelkamers. Mocht het nodig zijn dan worden er ook andere persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close