Werkwijze

Sinds augustus 2011 is logopedische zorg direct toegankelijk. Dit betekent dat u geen verwijzing meer nodig heeft van uw huisarts of specialist. Wilt u liever eerst met uw huisarts overleggen? Dat kan natuurlijk. Uw huisarts kan u dan alsnog een verwijsbrief meegeven.

Eerste afspraak (intake en anamnese)

Tijdens de eerste afspraak vindt er een kennismaking plaatst wat gecombineerd wordt met een anamnese gesprek. Dit gesprek heeft als doel om uw klacht uit te vragen en alle benodigde gegevens te verzamelen, zoals bijvoorbeeld uw BSN nummer. Deze persoonsgegevens verwerken wij alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).

Onderzoek

Voorafgaand aan de eerste behandeling zal er een onderzoek plaatsvinden. Dit onderzoek is nodig om meer inzicht te krijgen in uw klacht en om hier een passend advies bij te kunnen geven. Een onderzoek kan uit meerdere sessies bestaan. Wanneer het onderzoek is afgerond wordt dit uitgebreid met u besproken. Tijdens dit gesprek zullen we ook de mogelijkheden voor logopedische behandeling bespreken.

Behandeling

Een reguliere logopedische behandeling duurt 30 minuten. Dit is inclusief de tijd die nodig is voor overleg met derden en rapportage. Behandelingen kunnen (op indicatie) ook aan huis plaatsvinden. De behandeling vindt meestal één keer per week plaats. De frequentie en duur van de behandeling is afhankelijk van de soort en ernst van de klacht.

Evaluatie en afsluiting

Wanneer het doel naar tevredenheid is behaald of indien er geen hulpvraag meer is wordt in overleg met u de behandeling afgesloten. Na het afsluiten van het behandeltraject wordt er een eindverslag naar de verwijzer gestuurd en ontvangt u een kopie. U ontvangt ook een onafhankelijke en AVG-proof enquête via QDNA om de logopedische zorg te beoordelen. Multi Logopedie blijft altijd bereikbaar als er vragen zijn na het afsluiten van het behandeltraject.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close